Księgowość spółek

Outsourcing i usługi online

Jesteśmy doświadczoną firmą, która od kilkunastu lat świadczy usługi outsourcingowe z zakresu księgowości spółkom z.o.o.

 

W naszym zespole są też prawnicy i informatycy. Dzięki temu mamy pewność, że każde zlecenie wykonujemy kompleksowo: doskonale znamy obowiązujące przepisy prawne i dysponujemy najlepszymi programami komputerowymi.

 

Księgowość online, którą proponujemy, jest rozwiązaniem na miarę naszych czasów. Formalności załatwia się online, co znacznie ułatwia współpracę i oszczędza cenny czas. Podpisanie umowy, wycena, przekazanie potrzebnych dokumentów - wszystkie niezbędne czynności są wykonywane przez Internet. Z kolei outsourcing usług jest bardzo korzystny finansowo.

 

Eliminuje konieczność zatrudniania kolejnych pracowników, płacenia pensji i składek.

Bezkonkurencyjne ceny

Szerokie kompetencje

Wysoki poziom automatyzacji

Jaki jest zakres obowiązków?

Działalność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest regulowana szeregiem ustaw i rozporządzeń, m.in. ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, spółka z.o.o jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Bezwzględny obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, które muszą zawierać szczegółowe informacje. Jest to m.in. ewidencja każdej operacji gospodarczej i finansowej: transakcje zakupu i sprzedaży, wpływy i wypływy z kont firmowych, rozliczenia wynagrodzeń i zaliczek.

 

Każda operacja gospodarcza musi być dokładnie udokumentowana i zaewidencjonowana. Trzeba też ustalać stan aktywów i pasywów. Aktywa to majątek firmy, dzięki któremu możliwe jest generowanie zysków (m.in. środki pieniężne, środki trwałe, wyposażanie oraz wartości niematerialne i prawne ). Pasywa z kolei to źródła finansowania aktywów, które pozwalają na zakup i utrzymanie aktywów, a więc kapitał początkowy, zobowiązania oraz wygospodarowane zyski. Na podstawie ksiąg rachunkowych ustala się wynik działalności i wylicza się należne podatki, które firma musi odprowadzać.

 

Spółka z.o.o. co roku musi sporządzać i składać do KRS sprawozdanie finansowe. Składa się na nie rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje dodatkowe, m.in. wstęp i objaśnienia. Sprawozdanie należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego, obecnie można to zrobić wyłącznie przez internet, w specjalnym formacie XML. Księgowość spółek z.o.o to nie jedyna pomoc, którą oferujemy przedsiębiorcom. Świadczymy też usługi kadrowo-płacowe, udzielamy porad podatkowych i prawnych, obsługujemy spółki kompleksowo.

Zapytaj o pełną ofertę

Zalety outsourcingu i usług online

Pełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji wymaga specjalistycznej wiedzy, systematyczności i znajomości przepisów prawnych. Dlatego warto zlecić to profesjonalistom. Coraz więcej firm przekonuje się, że outsourcing księgowości online jest najlepszym rozwiązaniem. Pozwala to na zaoszczędzenie pieniędzy i usuwa potrzebę ciągłego nadążania za nieustannie zmieniającymi się przepisami regulującymi działalność gospodarczą. Wiemy, że w finansach nie ma miejsca na błąd, więc w naszej firmie outsourcingowej nad interesami klientów czuwają również prawnicy i informatycy. W gestii klienta jest tylko przekazanie nam wymaganych dokumentów, co można zrobić online.