Obsługa kadrowo-płacowa

Biuro kadrowo-płacowe

Jednym z największych wyzwań przy prowadzeniu własnej firmy jest wypełnianie wszystkich obowiązków dotyczących zatrudniania pracowników i zleceniobiorców oraz monitorowanie działań firmy tak, aby zawsze były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

 

Wielu przedsiębiorców decyduje się na outsourcing kadrowo-płacowy ponieważ jest to dziedzina o bardzo dużym rozdrobnieniu przepisów, bardzo dużej liczbie ustaw i rozporządzeń. Outsourcing oznacza przejęcie przez niezależne biuro obowiązków związanych z prawidłową obsługą spraw pracowniczych.

Kiedy outsourcing jest najbardziej korzystny?

Świadczymy usługi zarówno dla małych, rodzinnych firm, jak i większych przedsiębiorstw. Oddanie części obowiązków jest szczególnie cenne dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie zarządzają firmą i chcą skorzystać z pomocy biura, by móc przeznaczać więcej czasu na to na czym znają się najlepiej, na biznesie a nie wypełnianiu papierkowych obowiązków.

 

Częstą przyczyną outsourcingu jest chęć uniknięcia kosztów związanych z zatrudnieniem własnych pracowników do obsługi kadrowo-płacowej którzy należą do drogich specjalistów. Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa zapewnia też bezpieczeństwo firmie: w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach, to biuro księgowe jest za nie odpowiedzialne.

Jakie usługi wykonujemy w ramach obsługi kadrowo-płacowej?

■ Przygotowywanie list płac
■ Wypełnianie i składanie deklaracji miesięcznych do ZUS
■ Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
■ Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Urząd Skarbowy, GUS i inne instytucje państwowe
■ Przygotowywanie wzorów umów z pracownikami, m.in. umów o pracę, dzieło, zleceń i innych
■ Sporządzanie kontraktów ze zleceniobiorcami
■ Przygotowywanie PIT-11, PIT-4R i innych rozliczeń pracowniczych
■ Wyliczanie dni urlopowych
■ Rozliczanie wynagrodzeń chorobowych za zwolnienia lekarskie
■ Przygotowywanie dokumentów do zasiłków rodzicielskich, chorobowych czy opiekuńczych
■ Przygotowywanie zaświadczeń o dochodach
■ Sporządzanie świadectw pracy
■ Prowadzenie dokumentacji wymaganej do naliczania emerytur i rent
■ Pomoc w bieżących sprawach pracowniczych

Dlaczego outsourcing z naszym biurem księgowym jest korzystny?

Obsługa kadrowa wymaga znajomości prawa cywilnego, prawa pracy oraz wiedzy i umiejętności księgowych. Nasza firma zatrudnia zespół księgowych, prawników i informatyków. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że ich interesami zajmują się profesjonaliści. Korzystając z usług outsourcingowych naszego biura klienci oszczędzają czas: komunikacja z nami odbywa się internetowo.

 

Podpisujemy umowę zdalnie i wymagamy jedynie przesłania nam e-mailem niezbędnej dokumentacji.